4 mijl Groningen blijft succesvol

 Vier keer een mijl hardlopen populair en succesvol in Groningen.

Wederom een geslaagde aflevering van de 4 mijl Groningen.

DVHN.nl – Groningen

http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/

Al het actuele nieuws uit Groningen en Drenthe verzorgd door Dagblad van het … GRONINGEN – Het beton waaruit de oude Noordzeebrug in Groningen in de …

U heeft deze pagina diverse keren bezocht. Laatste bezoek: 22-9-15
Advertenties

Wie weet de laptop oplossing voor het niet doorstarten van Hp pv7 media centre 1220ed?

Hp geeft de volgende oplossing  Hp tevens bron van deze oplossing gerichte stappenplannen

De computer start niet op en de LED-lampjes knipperen of de computer geeft een geluidssignaal?

Dit document is van toepassing op HP en Compaq notebookcomputers.
Als uw computer tijdens het opstarten een of twee korte geluidssignalen geeft en daarna Windows gewoon opent, geeft dit aan dat het BIOS goed is opgestart. Als uw computer niet opstart, is er mogelijk sprake van een ernstiger hardwareprobleem. Let op geluidssignalen en op de LED’s naast de Caps Lock-toets, de Num Lock-toets, de accu en de netadapter om de juiste stappen voor probleemoplossing te bepalen. In dit ondersteuningsdocument vindt u informatie die u kan helpen meer over het probleem te weten te komen en het probleem op te lossen.
Figuur 1: Voorbeeld van status met knipperende lampjes (uw computer kan er anders uitzien)
 Afbeelding van een notebook-pc met de klep geopend en knipperende lampjes.
Fotograaf of het nou je hobby of professionele job is? zonder laptop ben je machteloos

De eerste stappen voor wanneer er LED- of geluidssignalen worden gegeven

Een LED- of geluidssignaal betekent meestal dat een basisfunctie niet kon starten. Een basisfunctie kan het lezen van het geheugen, het weergeven van video of het versturen van informatie naar de harde schijf zijn. De meest gebruikelijke problemen die led- en geluidssignalen veroorzaken, hebben te maken met geheugenfouten en warmte die worden veroorzaakt door een ophoping van stof in belangrijke ventilatiegebieden.
Gebruik de volgende stappen wanneer uw computer een led- of geluidssignaal geeft:

Stap 1: Stof uit de ventilatiegebieden verwijderen

Als uw computer nieuw is en nooit eerder gebruikt, slaat u deze stap over en gaat u naar Stap 2: Voer een stroomreset uit .
Na verloop van tijd kan stof zich ophopen in de koelventilatoren van uw computer. Te veel stof kan de luchtstroom belemmeren, waardoor gevoelige onderdelen oververhit kunnen raken en mogelijk niet meer werken. Het is belangrijk dat u eventueel opgehoopt stof verwijdert voordat u aan de slag gaat met de probleemoplossing voor geluidssignalen tijdens het opstarten.
Draag oogbescherming en gebruik perslucht om stof te verwijderen uit ventilatoren. Doe dit bij voorkeur buitenshuis.
Figuur 2: Stof uit ventilatiegaten blazen

Perslucht en zijventilator

Nadat u de ventilatiegaten hebt gereinigd, start u de computer opnieuw op.
Als de computer normaal opstart, bent u klaar. Ga anders door met de volgende stap.

Stap 2: Een stroomreset uitvoeren

Als uw computer niet opstart, kan door een stroomreset het probleem soms worden verholpen. Volg deze stappen om de stroom te resetten.
 1. Koppel alle aangesloten apparaten, zoals printers, USB-opslagapparaten en mediakaarten, los.
 2. Koppel de netadapter los.
 3. Verwijder de batterij.
 4. Druk op de Aan-uitknop en houd deze minstens 15 seconden ingedrukt.
 5. Sluit de netadapter weer aan (sluit de accu niet aan) en druk op de Aan-uitknop.
 6. Kijk of de lampjes bij de Caps Lock– en Num Lock-toetsen gaan branden en luister of u de stations en ventilatoren hoort.
Als de computer normaal opstart, bent u klaar.
Ga verder met de volgende stap als de computer nog steeds niet opstart en nog steeds LED- of geluidssignalen geeft.

Stap 3: Het LED- of geluidssignaal noteren

Gebruik de volgende stappen om de LED- of geluidssignalen te noteren op een stuk papier.
 1. Druk op de Aan/Uit-knop om de computer in te schakelen.
 2. De voedingsaansluiting of netadapter van uw computer heeft mogelijk een lampje. Kijk in dat geval naar het lampje naast de voedingsaansluiting of het lampje van de netadapter en noteer de status: uit, knipperend of ononderbroken brandend.
 3. Kijk naar de indicatorlampjes naast de Caps Lock– en Num Lock-toetsen. Als de lampjes knipperen, tel dan het aantal keren dat ze knipperen tussen pauzes.
  OPMERKING:Na een knipper- of geluidssequentie is er een pauze van enkele seconden, waarop de sequentie wordt herhaald (meestal 3 of 4 keer). U kunt de knippersequentie herhalen door op de Aan-uitknop te drukken.
 4. Luister of uw computer luide geluidssignalen geeft. Als uw computer geluidssignalen geeft, noteert u het type en het aantal signalen tussen de pauzes. Bijvoorbeeld: twee lange geluidssignalen gevolgd door een kort geluidssignaal.
 5. Noteer de LED- of geluidssignalen op een stuk papier voor referentie tijdens de volgende stappen. Ga dan verder naar het volgende onderdeel.

Lampje batterijspanning knippert

Het lampje voor de batterijspanning geeft de status van de voedingseenheid aan. Gebruik wanneer u de computer opstart of wanneer de computer al is ingeschakeld de grafiek om de voedingsstatus te bekijken.
Batterijspanningsindicator Getest component Foutconditie
Lampje batterijspanning uit en Caps Lock/Num Lock uit Batterij of netadapter Netadapter niet aangesloten of defect

Batterij bijna leeg of defect

Lampje batterijspanning knippert Batterij Onvoldoende batterijstroom
Wanneer een nieuwe computer voor het eerst wordt gebruikt, knippert het witte lampje voor de netwerkvoedingsaansluiting. Batterij is nog steeds in “Leveringsmodus”, het lampje blijft knipperen zelfs wanneer netstroom aangesloten is.

Om dit op te lossen, schakelt u de notebook uit, sluit u de netstroom aan en laadt batterij ten minste 30 minuten op, start daarna de computer.

Netadapter niet aangesloten of batterij bijna leeg

Onvoldoende batterijstroom

De LED-lampjes bij de Caps Lock- en Num Lock-toetsen knipperen

De LED-lampjes bij de Caps Lock- en Num Lock-toetsen gaan knipperen als een fout wordt gedetecteerd bij het opstarten. De LED’s zullen een aantal keer in een bepaalde volgorde knipperen. Het aantal keer dat er wordt geknipperd geeft aan welk component een fout heeft veroorzaakt tijdens de test bij het opstarten.
Als de LED’s stoppen met knipperen en de computer niet opstart, drukt u op de aan/uit-knop om de tests te herhalen. Tel hoe vaak de LED’s knipperen en gebruik de grafiek om de fout te identificeren.
Het is nuttig om te weten hoeveel keer de LED’s hebben geknipperd wanneer u contact opneemt met een ondersteuningsmedewerker van HP voor technische hulp.
LED’s Caps Lock/Num Lock Getest component Foutconditie
LED’s knipperen 1 keer CPU De CPU werkt niet
LED’s knipperen 2 keer BIOS Het BIOS is beschadigd
LED’s knipperen 3 keer Geheugen Er is een probleem met de geheugenmodule
LED’s knipperen 4 keer Grafische functies Graphics controller werkt niet
LED’s knipperen 5 keer Moederbord Algemene fout moederbord
LED’s knipperen 6 keer BIOS BIOS-verificatiefout

De CPU werkt niet

Het BIOS is beschadigd

Er is een probleem met de geheugenmodule

Graphics controller werkt niet

Algemene fout moederbord

BIOS-verificatiefout

Computer maakt piepgeluiden

De meest gebruikelijke oorzaak voor het feit dat een computer piept tijdens het opstarten is een losse of slechte geheugenmodule. Plaats de geheugenmodules opnieuw om te voorkomen dat de computer weer gaat piepen. Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, moet u contact opnemen met HP voor hulp. Zie Onderhoud en reparatie voor meer informatie.

Geheugenmodules opnieuw plaatsen

Onderhoud en reparatie

Bij veel van de problemen waarbij LED- of geluidssignalen worden gegeven, moet de computer worden gerepareerd of moeten onderdelen worden vervangen. Ga naar www.hp.com/go/support voor informatie over door HP erkende serviceproviders.

Andere oplossingen die klanten nuttig vonden