Maatschappelijk Ideaal Ondernemen. Onderzocht

Er bestaan vele definities van Maatschappelijk Ideaal Ondernemen. 

( er wordt nog aan de opbouw gewerkt , wel vinden wij het noodzakelijk dat dit al online is en zichtbaar.)

 

<img alt=”De markt in Groningen” src=”https://everydaycompleetfotograaf.files.wordpress.com/2014/09/p1000789.jpg”>
Deze foto is tevens onze banner op de hoofd site http://www.efotograaf.webs.com

 

“Lees in dit onderzoek: de onthulling en feiten over de waarheid en oordeel zelf.??”

  • Een grondig onderzocht item!

Die u recht op in uw stoel laat ……….zitten!!!

  • En u zal verbaast zijn,, over de aantallen,,,die een onjuist beeld schetsen! Wat al helemaal niet overeen komt met de waarheid.

 

Uitspraak: van top fotograaf en ………idealist. Oud gediende van …………e.c.fotograaf, verantwoordelijk zijn, een goede houding hebben en tonen, actief, positief, leer, groei en ontwikkel niet alleen foto’s. Maar vooral jezelf. !!!

Neem de tijd voor het lezen van het volgende onderzoek. Het is meer dan de moeite waard. De persoon die dit heeft geschreven is een zeer wijs man en heeft zich bewezen door dienstbaarheid, onderzoekend te zijn, en zegt wat hoort te zeggen, maar zwijgt wanneer het ook nodig is. 

Veel leesplezier toegewenst:

Onderzoek deel 1:

Maar wat is maatschappelijk , ideaal ondernemerschap precies?

Let goed op! Wat ik voor u heb geschreven in de onderstaande tekst. Er bestaat veel veel onenigheid over de feitelijke betekenis en inhoud van wat er in de titel wordt weergegeven. Volledig en met diepgang presenteren wij…..:


De discussie over resultaatgerichtheid en bedrijfsmatigheid komt langzaam op z’n hoogtepunt. In deze discussie worden allerlei vergelijkingen gemaakt met het commerciële bedrijfsleven. Het recente verleden heeft ons echter geleerd dat je deze vergelijking niet zonder meer kunt maken.!!!!

De complexiteit waarin ondernemingen hun werk moeten doen, wordt vaak ontkend. Bovendien leiden de huidige ontwikkelingen eerder tot meer bureaucratie en een groter ambtenarenapparaat. Dan tot een wezenlijke verbetering van de effectiviteit van het feitelijke doel: namelijk naast een gezonde bedrijfsvoering kunnen realiseren met financiële ruimte, ook investeren in het maatschappelijk en ideaal doel.

Wat voor Everyday Compleet Fotograaf direct in het stappenplan wordt meegenomen.

Onderzoek vervolg:

De voordelen van ons concept als non profit vereniging Is dit aantoonbaar beter voor de volgende vier:punten:

1) Voor particulier en bedrijf is het aantoonbaar zwart op wit dat er een goed doel wordt gesponsord Dit is belasting technisch weer af te schrijven bij uwen jaar belastingopgave.

2) U krijgt naast de dienst en/of product direct een connectie/ beleving met de stichting of organisatie die wij steunen met u.

3) U krijgt dezelfde kwaliteit voor een toch lagere budget prijs.

4) Onze aftersales is vergelijkbaar met een blijvende garantie.

Maar wat is nu eigenlijk maatschappelijk ondernemerschap?

Tijdens een zoektocht de afgelopen tijd ben ik de volgende begrippen tegen gekomen:

– maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO);

– publiek ondernemerschap;

– social entrepeneurship;

– maatschappelijk ondernemerschap.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen De Sociaal Economische Raad (SER) hanteert in haar rapport De winst van waarden 2 een brede definitie van maatschappelijk ondernemerschap, waarbij ondernemen in al zijn aspecten wordt gezien als een maatschappelijke activiteit. In deze benadering handelt de onderneming maatschappelijk verantwoord als de economische, sociale en ecologische waarde die het voortbrengt, voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen die de belanghebbenden daarvan hebben.

In de literatuur en de internetsites die ik heb bestudeerd, worden de begrippen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en maatschappelijk ondernemen door elkaar gebruikt. De essentie is steeds dezelfde. Van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt een win-winsituatie verwacht. De effecten van de ondernemersactiviteiten strekken de Managers en hoog geplaatsten in brede zin tot voordeel en de onderneming maakt er winst mee.

Hoofddoel blijven echter de winstdoelstelling en de rendementseisen van de onderneming en de mogelijke aandeelhouders. Wanneer de kosten voor het bereiken van positieve maatschappelijke effecten hoger zijn dan de opbrengsten, zullen de bedrijven niet worden geprikkeld om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Omdat E.C.F. in de basis opgezet is om dit stuk te combineren met Het steunen van goede doelen en niet uit te zijn op extreem zakkenvullen. Maakt ons vereniging- beleid  het gegeven Maatschappelijk en Ideaal direct waar.

Terwijl hardcore commerciële bedrijven dan eerder kiezen voor een strategie waarbij de maatschappelijke kosten worden afgewenteld op andere partijen. Dit is de reden dat de PvdA en GroenLinks in juli 2001 een initiatiefwetsvoorstel hebben ingediend om aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen te voorzien van wettelijke kaders. Gedragscodes spelen hierbij een belangrijke rol. Hierover wordt onder meer gezegd dat ‘het systeem van beloning en straf op de juiste momenten en op de juiste aspecten moet leiden tot kwaliteit van de uitvoeringsorganisatie’.

Onderzoek deel 2 vervolg:

Leerprocessen Het verwerven van de vaardigheden voor het ondernemerschap vindt plaats door verschillende leerprocessen. 

Het eerste leerproces 

is dat van dienst naar dienst en product verlener. Hiermee wordt de ontwikkeling aangeduid van een op middelen gestuurde organisatie naar een maatschappelijke onderneming, duidelijke prestatieafspraken . De vaardigheden waarom het ondernemen in deze situatie vraagt, zijn: – externe positie kiezen en standpunt uitdragen; – zakelijke kansen zien en benutten; – tweezijdig optreden: intern en extern.

 

Het tweede leerproces

is om de arbeidsorganisatie te transformeren van beschermde vrijplaats tot een gezamenlijke expeditie. Met de marktwerking raakt de vrijplaats in verval. Er is weliswaar een grotere vrijheid om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, maar deze worden beoordeeld op inhoudelijke kwaliteit en resultaten. De financiering wordt hier dan (grotendeels) van afhankelijk. De individuele vrijheden nemen af en door de marktwerking is er sprake van minder aandacht voor inhoud van het vak en meer aandacht voor de klant. Ondernemers schap in de Fotografische dienst en product verlening vraagt in deze situatie om: – comprimeren van de complexiteit; – onvolmaakt durven zijn.

Het laatste en derde leerproces

betreft het veranderen van de bedrijfsvoering van reactief naar anticiperend sturen (pro-actief). Deze ontwikkeling wordt gekenmerkt door verandering van het externe verantwoorden van de middelenbesteding naar het afgerekend worden op het resultaat. De publieke ondernemers leren in dit proces met name: – het krachtiger maken van de bedrijfsvoering; – internaliseren van sturingssystemen (ernaar leven en handelen).

Ondernemerschap moet worden gemaakt.

Mensen die hebben geleefd in een cultuur van “gestuurd worden”, zijn niet geneigd om initiatieven te nemen en knopen door te hakken. Eerder is de instelling om ontwikkelingen af te wachten, in te springen op wat zich aan gunstige gelegenheid voordoet en te verhinderen dat anderen worden bevoordeeld. In afhankelijke uitvoerend gerichte organisaties zijn de distributieve vaardigheden sterker ontwikkeld dan de ondernemende. Er zijn stevige ingrepen nodig, soms ook cultuurschokken, om deze habitus te doorbreken’.

Social entrepeneurship Social entrepeneurs als ‘mensen met een visie voor maatschappelijke ontwikkelingen en het vermogen deze visie te realiseren’; ‘zij zetten hun ondernemende talenten in om maatschappelijke problemen op te lossen’. Maatschappelijke ondernemers worden vergeleken met ondernemers uit het bedrijfsleven omdat zij volgens mij in wezen hetzelfde temperament hebben: zij bereiken hun doel met evenveel realisme en onweerstaanbare vastberadenheid.

Onderzoek deel 4

einde

spelen in maatschappelijk ondernemerschap een grote rol. Maatschappelijk ondernemers zijn te herkennen aan: – een duidelijke Personen,  maatschappelijke betrokkenheid en een visie op hun ‘relevante omgeving’;

 – een visie die niet met iedere (beleids)wind meewaait en duidelijk herkenbaar is,

en waarbij het boeken van resultaten die uiteindelijk leiden tot een fundamentele verandering van een maatschappelijk ongewenste situatie vooropstaat;

– een vanzelfsprekende moed en bereidheid tot het accepteren van bepaalde risico’s; – een hoge mate van integriteit, herkenbaar in de dagelijkse handelingen en gedrag.

Wanneer zij macht uitoefenen, is dat niet om hun eigen ego te strelen, maar omdat dit noodzakelijk voor de zaak waar zij voor staan. Macht uitoefenen vanwege de onderlinge pikorde is niet aan hen besteed; – oprechtheid, openheid, transparantie en zekerheid.

Maar in de eerste plaats herken je een maatschappelijk ondernemer aan een diepe overtuiging of een ideaal. Kenmerkend voor een maatschappelijk ondernemer is zijn gezaghebbende stijl van leidinggeven.

Context is bepalend In een museum voor moderne kunst kunnen de simpelste gebruiksvoorwerpen tienduizenden euro’s opbrengen. Een glas water in de Sahara is voor een uitgedroogde woestijnreiziger al gauw een kameel waard. In de gemiddelde Nederlandse keuken zal deze prijs niet worden betaald.

De context bepaalt dus mede de waarde van een voorwerp. Zo is het ook met de negen kerncompetenties die het everyday compleet fotograaf in samenwerking met derden en collega bedrijven heeft geformuleerd (integer, moedig, creatief, ondernemend, sociabel, empatisch, maatschappelijk georiënteerd, resultaatgericht, politiek bestuurlijk gevoelig). Wat is nu het verschil met de kerncompetenties die gelden voor het topmanagement van bijvoorbeeld Shell, een onderneming die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan? MVO is voor een dergelijk bedrijf een middel om het uiteindelijke doel te bereiken: winst creëren waarvan een groot deel naar de drie noordelijke Provinciale doelen gaat Ingebed in een context van maatschappelijk ondernemerschap krijgen ze een andere betekenis, zeker als iemands persoonlijke eigenschappen en drijfveren worden meegewogen. Het verschil zit dus in de context waarin een beroep wordt gedaan op de kerncompetenties, de drijfveren (motivatie) van de leider, zijn wil om iets te veranderen aan de huidige situatie en de belemmeringen die worden opgeworpen om die noodzakelijke veranderingen door te voeren. Zo gezien krijgen kerncompetenties als :

moedig,

maatschappelijk georiënteerd,

integer, ondernemend,

et cetera een heel andere lading.

De context is bepalend.

Maatschappelijk ondernemerschap is voor het management van stichtingen en bedrijven een context waarbinnen het leiderschap denken zich kan ontwikkelen, de ontwikkeling van de organisaties zich kan voltrekken en waarbinnen de organisatiecultuur kan worden geijkt.

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s